Loppekids.dk

Vilkår

Booking

Stande kan reserveres her på siden, i butikken eller telefonisk. Standen er først booket, når lejen er betalt.

Inkl. i lejen har du også adgang til at bruge vores app til telefonen hvor du kan følge dit salg minut for minut, samt alle de bøjler og alarmer du skal bruge.

Pris

Priserne angivet på hjemmesiden er inklusive moms.

Kommission.

Kommissionen udgør 15% af det samlede salg.

Erhverv.

Påtænkes der at drive forretning via standen er man selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til skat. Dette skal desuden være oplyst ved bookning af standen og må kun gøres efter aftale med personale.

Fortrydelsesret.

Bestiller du en stand hos loppekids har du 14 dages fortrydelsesret. Ønskes der at gøres brug af fortrydelsesretten skal du møde op i butikken i Sønderborg, og her vil du kunne få dine penge tilbage. Er der mindre en 14 dage til opstart frafalder fortrydelsesretten. Dette gælder også ved nyoprettede stande.

Opstart.

Varer kan sættes op en time inden lukketid, dagen før din lejeperiode starter. Har du ikke opsat varer på din stand ved lukketid på første lejedag står det Loppekids frit for at udleje standen til anden side. Senere opstilling kan aftales med personalet.

Varesikring.

Loppekids stiller alarmer til rådighed til varer over 50 kr. Lokalet er video overvåget, og personalet er almindelig overvågen over for butikstyve. Loppekids kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte, eller ødelagte varer. Loppekids er heller ikke erstatningspligtig ved brand eller vandskade. Ved forbindelse ved brand, vandskade eller tyveri kan din indbo forsikring evt. dække dit tab. Spørg dit forsikringsselskab nærmere herom.

Varebetingelser og ejendomsret.

Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på standen. Det er ikke lovligt at sælge kopivarer, sikkerhedskomprimerede varer, tobak, alkohol, fødevarer, våben, fyrværkeri, pornografi eller andet som personalet finder upassende. Varepartier købt på Wish, eller ligene steder, med henblik på videresalg er heller ikke tilladt. Personalet har desuden retten til at fjerne varer som er ødelagte, hullede, lugtende, eller uhygiejniske.

Varer uden prismærker.

Varer uden prismærker vil blive placeret i vores Lost and Found afdeling. Varerne vil blive opbevaret min. 14 dage hvorefter Loppekids frit kan donerer, bortskaffe eller sælge dem.

Priser.

Skal priserne på dine varer ændres, skal gamle mærker fjernes og der påsætter nye priser. Overstregede priser er ikke gyldige, og varerne vil blive fjernet. Varer må ikke pris sættes til 0 kr.

Tømning af stand.

Standen skal være tømt senest 1 time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Er standen ikke tømt rettidig vil personalet pakke standen ned. Dette koster et gebyr på 200 kr + 50 kr pr dag varerne opbevares på vores lager. Varerne opbevares i 7 dage hvorefter de tilfalder Loppekids.

Udbetaling af salg.

Loppekids udbetaler 85% af det samlede salg til dig (samlet salg minus 15% kommission). Udbetaling sker på dankort ved lejeperiodens ophør, eller senest 14 hverdage efter lejeperiodens ophør via bankoverførsel (kun beløb over 500 kr). Vi kan ikke garanterer at udbetale i kontanter.

Fortrolighedspolitik.

Loppekids respekterer vigtigheden af privatliv, og videregiver derfor ikke oplysninger til tredjepart, medmindre dette er nødvendigt for at implementerer en transaktion eller aftalt med dig.